Contact Details

Author
  • Author Name:

    Prof Datuk Seri Dr. Haji Awang Sariyan

  • Pen Name:

    Awang Sariyan

  • Short Description:

    Prof Datuk Seri Dr. Haji Awang Sariyan (lahir 20 Oktober 1953) adalah seorang ahli bahasa Malaysia yang terkenal dan yang telah banyak menulis rencana bimbingan bahasa Melayu untuk pelajar, serta mengarang puluhan buku panduan bahasa, buku ilmiah, buku umum, dan kamus. Dalam seminar bahasanya, beliau sering membentangkan kertas kerja dan hasil penyelidikannya.

Product Catalogue

ISLAM DI CHINA: CATATAN KEMBARA

RM 45.00