Contact Details

Author
  • Author Name:

    Adibah Omar

  • Pen Name:

    Adibah Omar

  • Short Description:

    Adibah telah menukilkan karya pertama beliau di bawah siri “Big Boy Omar”. Siri ini yang menampilkan 7 tajuk di bawah aspirasi mendekatkan anak-anak kecil kepada perkara asas dalam pembentukan peribadi muslim yang soleh. Beliau berhasrat untuk terus menulis dan akan cuba menghasilkan karya di dalam pelbagai genre yang lain juga. Beliau sesungguhnya percaya akan usaha positif “Mencipta Bahagia” hasil tulisan kita dalam kalangan pembaca. Terus berjuang wahai penulis!

Product Catalogue

BIG BOY OMAR (SETS OF 7 BOOKS)

RM 105.00