Pengurusan Risiko Rasuah Dalam Aktiviti Pentadbiran, Governans dan Perolehan Kerajaan di Malaysia

RM 40.00
Penulis : Wan Sallha Yusoff, Mohd Fairuz Md.Salleh & Haslina Hassan Basri
Halaman : 146 ms
Jenis Kulit : Lembut 
ISBN :9786294860209
Harga : RM 40.00

Buku ini diterbitkan bertujuan membincangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko rasuah di sektor awam, khususnya dalam kementerian bukan penguatkuasa. Matlamat buku ini diperincikan kepada empat objektif utama iaitu (1) Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko rasuah dalam sektor awam, (2) Menilai kecekapan tadbir urus dalam sektor awam, (3) Mengenal pasti ketidakpatuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) dan kawalan dalaman pentadbiran dan kewangan berkaitan rasah dalam sektor awam, (4) Mengemukakan cadangan-cadangan penemuan, pembetulan atau penambahbaikan dasar / polisi / garis panduan berkaitan pengurusan risiko rasuah dalam sektor awam.

Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi rasuah di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir dengan merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah. Buku ini juga mengemukakan inisiatif antarabangsa dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam memerangi rasuah dalam sektor awam. Selanjutnya, buku ini membahas teori dan model pengurusan risiko rasuah yang penting. Konsep-konsep seperti tingkah laku organisasi, matriks risiko rasuah, dan prinsip-prinsip pengurusan risiko rasuah dikemukakan untuk membantu pembaca dalam mengenal pasti, menganalisa, dan mengendalikan risiko rasuah di sektor awam. Buku ini juga memberikan cadangan penambahbaikan polisi dan tatacara dalam pengurusan risiko rasuah. Cadangan ini ditujukan kepada perancang polisi dan pembuat keputusan dalam meningkatkan tadbir urus dan pengendalian rasuah dalam sektor awam.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT, yang dengan keagungan-Nya mewujudkan buku ini. Semoga buku ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca dalam membangunkan sektor awam yang bebas dari rasuah.
Imprint: 2023
ISBN: 9786294860209
Book Language: Bahasa Melayu
Share: